Terug naar nieuwsoverzicht
31/03/20

Zeevarende offshore mag nu toch via Nederland aan- en afmelden

Vorige week is door de Directie Migratie Beleid besloten een verruiming aan te brengen aan de categorie C zijnde ‘derdelanders met een vitale functie of behoefte’. Met ingang van 27 maart mogen tot deze categorie ook worden beschouwd (en dus sprake van een essentiële reis): ‘Zeemannen werkzaam op vaartuigen die zich bezighouden met de winning van (aard)olie, gas en/of windenergie’. Deze verruiming biedt agentschappen en derdelanders extra mogelijkheden voor wat betreft het aan- en afmonsteren op/van schepen. De overige voorwaarden die gesteld zijn aan het proces aan- en afmonsteren van zeelieden blijven uiteraard onverminderd van kracht.

Update erkenning vitale sector
NWEA meldt op haar website het volgende: Op 27 maart heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het volgende bekend gemaakt per mail aangaande het erkennen van de elektriciteitsproductie als vitale sector: “Als elektriciteitsproducent vervult u een onmisbare functie ten behoeve van het vitaal proces: ‘Landelijk transport en distributie elektriciteit’.” “Hetzelfde geldt voor derde partijen, zoals leveranciers en/of service providers, die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van de continuering van elektriciteitsproductie.”

Update derdelanders offshore wind
Scheepsagent DHSS  meldt op 27 maart het volgende per e-mail: “STATEMENT DIRECTIE MIGRATIE BELEID (DMB) In overleg met de Directie Migratie Beleid (DMB) is besloten een verruiming aan te brengen aan categorie C zijnde ‘derdelanders met een vitale functie of behoefte’. Met ingang van heden mag onder deze categorie óók beschouwd worden (en dus sprake van een essentiële reis): “Zeemannen werkzaam op vaartuigen die zich bezighouden met de winning van (aard)olie, gas en/of windenergie”.

Links voor meer informatie:

Bronnen: DHSS, NWEA

Zeevarende offshore mag nu toch via Nederland aan- en afmelden 3