Terug naar nieuwsoverzicht
25/10/21

Transport eerste transformator transformatorstation Wijk aan Zee

Donderdag 21 oktober is de eerste transformator van TenneT voor het transformatorstation in Wijk aan Zee aangekomen. De transformator maakt deel uit van de verbinding tussen het windpark Hollandse Kust Noord op zee en het nationale hoogspanningsnet.

 

Transformeren van windenergie

Op land zijn de werkzaamheden voor het Net op zee Hollandse Kust Noord en West Alpha in volle gang. De stroom van de windturbines op zee, wordt straks met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation van TenneT in Wijk aan Zee. Hier wordt de windenergie van de drie windparen getransformeerd naar een voltage van 380 kV, zodat het direct kan worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Dit gebeurt met transformatoren, die per stuk ongeveer 260 ton wegen.

Aankomst eerste transformator

De eerste Siemens transformator voor het nieuwe station in Wijk aan Zee is gebouwd in Oostenrijk. Deze werd per schip naar IJmuiden vervoerd en in de haven op een oplegger gehesen om daarna ter land het laatste deel van de route naar het transformatorstation af te leggen. Dit transport vond voor een deel plaats via het Tata Steel terrein om de omgeving te ontlasten. Woensdagochtend 20 oktober kwam de eerste transformator in de haven van IJmuiden aan en wordt binnen een paar weken geïnstalleerd op het transformatorstation. De fundatie en wanden waar de eerste transformator voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust Noord komt, zijn klaar. Nadat de transformator is geplaatst en opgebouwd, wordt het geluidshuis om de transformator geïnstalleerd.

Tweede transformator in aantocht

In de loop van november wordt de tweede transformator verwacht en geïnstalleerd. Daarmee zijn de transformatoren voor het eerste windpark Hollandse Kust Noord gereed. In totaal komen er zes transformatoren, dus naast de twee voor windpark Hollandse Kust Noord later ook twee voor de windparken Hollandse Kust West Alpha en West Beta. Daarnaast worden eind oktober, begin november in totaal twee 220kV compensatiespoelen van Siemens geplaatst. De compensatiespoelen compenseren de verliezen die door de kabelverbindingen ontstaan.

Tot slot is gestart met de boringen en het trekken van de mantelbuizen voor de aanleg van de landkabels van TenneT. Voor het totale transformatorstation wordt ongeveer 70 km hoogspanningskabel aangelegd tussen Wijk aan Zee en het hoogspanningstation in Beverwijk.

 

Transport eerste transformator transformatorstation Wijk aan Zee 2