Terug naar nieuwsoverzicht
03/03/21

Nieuw lid Rietlanden Terminals verkent kansen in de offshore wind sector

Ontwikkelingen in de energiesector hebben ertoe geleid dat het gebruik van steenkolen sterk afneemt. Rietlanden Terminals in Amsterdam was sterk georiënteerd op de op- en overslag van steenkolen maar dat zal door die ontwikkelingen de komende jaren sterk veranderen. Fossiele brandstoffen blijven nodig voor de energietransitie, maar nieuwe key activiteiten worden onderzocht. Rietlanden Terminals zal zich ook meer gaan richten op offshore wind industrie. Paul Spit, Commercieel Directeur Rietlanden Terminals: “Het grote en actieve netwerk van AYOP kan voor de Rietlanden nieuwe connecties/relaties teweegbrengen waardoor wij hopelijk activiteiten kunnen ontplooien in een voor ons nog onbekende industrie van offshore wind.”

Rietlanden Terminals biedt ruimte voor op- en overslag van zowel de steenslag die rondom de windturbines op zee wordt gelegd, als voor de kabels op de zeebodem. Paul: “Wij zijn sterk in het optimaliseren van logistieke processen van onze klanten. En niet alleen op onze eigen twee terminals in de Amsterdamse haven. Met vier moderne drijfkranen hebben we ook de mogelijkheid om elders in Amsterdamse haven en in IJmuiden op de boeien of aan de nieuwe energiehaven, schepen te laden en lossen. Grote schepen maar zeker ook de kleinere valpijpschepen.”

Rietlanden Terminals heeft sinds de oprichting in 1900 een rijke geschiedenis in de haven van Amsterdam voor de overslag van kolen, ten behoeve van energiecentrales in voornamelijk Duitsland, en andere droge bulk en overige logistieke diensten. De twee terminals in Amsterdam hebben een gezamenlijke opslagcapaciteit van ca. 2.6 miljoen ton. Rietlanden Terminals is in 2017 overgenomen door JERA Global Markets.

Sylvia Boer, directeur AYOP: “Met de snelle ontwikkelingen van de windparken in de Noordzee, neemt ook de vraag naar op- en overslagmogelijkheden toe. Rietlanden Terminals kan voor onze leden in deze vraag voorzien. Door samen op te trekken, worden de mogelijkheden onderzocht.”