Terug naar nieuwsoverzicht
02/06/21

Nieuw lid Neptune Energy: “De energie van de leden was direct voelbaar”

Na de succesvolle AYOP Business Call in september vorig jaar, door hen gehost, heeft Neptune Energy zich officieel aangesloten bij AYOP. Neptune Energy is een onafhankelijke, internationale onderneming die olie en gas produceert. In de Noordzee, in Noord-Afrika en Zuidoost-Azië. In Nederland zijn ze de grootste offshore gasproducent en al sinds 1964 actief in de Noordzee.

Lex de Groot, Managing Director: “Ik heb zelf het enthousiasme bij de leden van AYOP mogen ervaren en ook de energie was direct voelbaar. Voor veel mensen houdt Nederland op bij het strand, maar juist daarachter gebeurt nog heel veel. De Noordzee is belangrijk voor ons land; voor onze economie, energie en banen. Zeker in combinatie met de havens en de gekoppelde infrastructuren onshore en offshore. AYOP is voor ons dan ook een belangrijk platform om samen de mogelijkheden voor de energietransitie op te pakken en kennis te delen.”

Neptune Energy Netherlands is met 29 offshore-installaties en vier grote verwerkingshubs de grootste gasproducent in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het is Neptune’s missie om een positieve bijdrage te leveren in het voorzien van de veranderende energiebehoeften van de samenleving en de energietransitie. Naast gas zet Neptune in op New Energy projecten zoals offshore groene waterstofproductie en offshore CO2-opslag (CCS). Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur komen groene waterstof en CCS sneller van de grond, en realiseren we aanzienlijke maatschappelijke en economische voordelen voor Nederland door de energietransitie goedkopere te doen en bestaande kennis in Nederland te houden en uit te breiden. Hergebruik van platformen en pijpleidingen geeft ook minder milieuschade omdat de zeebodem en natuurgebieden zoals duinen niet verstoord hoeven te worden.  

Eén van deze New Energy projecten is PosHYdon. Dit is de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld en zal gaan plaatsvinden op het door Neptune geopereerde Q13a-A platform voor de kust van Scheveningen. Daarnaast wordt er een haalbaarheidsstudie naar CO2 opslag in lege gasvelden uitgevoerd. CCS is nodig om samen de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 te behalen.

Lex de Groot: “De Nederlandse Noordzee heeft het potentieel om een ​​‘nieuwe energiehub’ te worden. Integratie van nieuwe energiebronnen met bestaande infrastructuur die offshore met onshore verbindt versnelt de energietransitie. Ik ben trots op onze organisatie die naast de gaswinning nu ook vol en enthousiast inzet op waterstof en CCS. Met PosHYdon komt Nederland qua offshore groene waterstof  weer op de innovatiekaart te staan en zo zijn er nog veel meer kansen. Samenwerken is hierbij essentieel en we kijken ernaar uit om hierin binnen het AYOP-netwerk nieuwe contacten te leggen, kennis te delen en samen de uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren.

Sylvia Boer: “Onze sector staat voor grote opgaves, zeker ook de olie & gas sector. Neptune Energy is ambitieus in het zoeken naar en faciliteren van nieuwe oplossingen en ontwikkelingen. Een goede impuls voor de regio, en zeker ook voor onze leden.”