Terug naar ledenoverzicht
Engineering, construction, maintenance & conversions
Offshore Wind

Intures

Intures is een full-service ingenieursbureau die haar klanten ondersteunt op het gebied van beheer en onderhoud, engineering en asset integrity in met name het vastgoed en de industrie.Intures telt inmiddels ruim veertig professionals en is gevestigd in Velsen-Noord.

Tot de producten en diensten van Intures behoren onder meer:engineering, project-, shut-down- en construction management, inspecties en onderhoudsadviezen.

Producten en diensten
De activiteiten zijn ondergebracht in verschillende clusters, namelijk: Inspectie management, Construction management, Engineering en Assetmanagement.

Tot de producten en diensten behoren onder meer:tekeningen, bestekken, calculaties, safety management, constructieberekeningen, construction management, inspecties en onderhoudsadviezen. De afdeling assetmanagement richt zich op onder andere maintenance management, reliability en risicobeheer.