Decommissioning

De Nederlandse Noordzee telt 160 bestaande olie- en gas platformen, waarvan een groot aantal het einde van de economische levensduur nadert. De sector staat voor een grote operatie om deze infrastructuur te hergebruiken of te ontmantelen. Een deel van deze infrastructuur zou ingezet kunnen worden om de energietransitie te versnellen, door de platformen en putten aan te wenden voor waterstofproductie of CO2-opslag.

Daarnaast zijn en worden er de komende jaren nieuwe windparken op de Noordzee aangelegd, maar deze hebben ook een beperkte economische levensduur en zullen op termijn ontmanteld en (deels) gerecycled worden.

AYOP denkt met haar leden na over de wijze waarop deze ontmanteling zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden.

Hergebruik of ontmantelen offshore platformen

De Noordzee is voller dan op het eerste gezicht lijkt! In Nederland is op de Noordzee de afgelopen decennia een omvangrijke infrastructuur van olie- en gasplatformen gebouwd voor het winnen en transporteren van olie & gas. Ruim tien jaar geleden zijn daar de eerste windparken bijgekomen. Door veranderende techniek liggen er ook verschillende communicatiekabels buiten gebruik op de zeebodem en technologische- en marktontwikkelingen zorgen voor een boventallige vloot.

Milieubewustzijn en schaarste aan ruimte op de Noordzee leiden tot meer en verantwoorde ontmanteling van infrastructuur. Meer en meer komt ook de beoordeling of bestaande infrastructuur hergebruikt kan worden.

Een groot deel van de Nederlandse platformen nadert het einde van de economische levensduur. De sector staat voor een grote operatie om deze infrastructuur voor een ander doel te gebruiken of te ontmantelen. Een deel van deze infrastructuur zou ingezet kunnen worden om de energietransitie te versnellen, door de platformen en putten aan te wenden voor waterstofproductie of CO2 opslag. Daarnaast zijn en worden er de komende jaren nieuwe windparken op de Noordzee aangelegd, maar deze hebben ook een beperkte economische levensduur en zullen op termijn ontmanteld en (deels) gerecycled worden.Gevolgen decommissioning

Wij volgen de ontwikkelingen van decommissioning en hergebruik op de Noordzee. De combinatie van de bestaande kennis en expertise bij onze leden, de fysieke ruimte en de gunstige ligging geven ons een goed uitgangspunt. Daar komt de aanwezigheid van de verwerkende industrie in de regio voor afhandeling en hergebruik van restmaterialen bij. Uniek ten opzichte van andere locaties in Europa.

Daarom is het samenwerkingsverband DecomMissionBlue opgericht. DecomMissionBlue is een samenwerkingsverband van diverse AYOP-leden die zich vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor een efficiënte, snelle en vooral duurzame manier van decommissioning en recycling van offshore installaties en maritieme objecten. DecomMissionBlue zet zich in voor een schone Noordzee.

Ontmantelen is een kostbaar proces en de kosten kun je op verschillende manieren interpreteren:

  • de potentiële omzet die in deze markt zit (omzetderving)
  • de investering in een gecontroleerd proces van verantwoorde verwijdering uit het mariene milieu

De complexiteit van deze projecten inclusief de documentatie daarvan, vraagt intensieve samenwerking tussen specialisten. En door wetgeving een uitstekende afstemming met de overheden.


Verder kijken dan ontmantelen

Ontmanteling is een volatile markt. Van invloed zijn de prijzen voor energie, levensduur, kosten voor levensduurverleningen kosten van onderhoud. En voor de ontmanteling zelf spelen bijvoorbeeld de huur en beschikbaarheid van grote werkschepen een rol. Dat betekent dat het onzeker is of er een continue stroom van ontmanteling op gang komt. Aanleiding voor ons om niet alléén te kijken naar olie- en gasplatforms maar ook naar ontmanteling en recycling van

  • data- en elektriciteitskabels
  • onderwater infrastructuur van productieplatforms
  • windturbines en elektrische infrastructuur
  • werkschepen

Onderzoeksrapporten decommissioning

Nexstep, een nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, kijkt of ze door bundeling van meerdere platformen en een intensieve samenwerking kostenreductie en een vergelijkbare stroom van ontmantelingsprojecten kan bevorderen. Lees hieronder de meeste recente rapporten en publicaties van Nexstep.


Drie heren en een dame: Een gesprek over decommissioning in het Noorzeekanaalgebied

Sylvia Boer in gesprek met 3 heren die zich dagelijks bezig houden met decommissioning.
Lex de Groot - Neptune Energy
Marcel van Leeuwen - Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken
Jurgen Treffers - Koole Contractors

Lees hier het hele interview.


“We kunnen onze kennis en expertise op het gebied van milieu, civiele techniek en bodemonderzoek goed delen binnen het AYOP-netwerk.”
Avatar
Simon Ras
Senior Adviseur
BK Ingenieurs

“We hebben al een aantal oude platformen opgehaald van de Noordzee en er volgen er meer. Het is goed dat we via AYOP de krachten bundelen.”
Avatar
Johan van der Vorm
Directeur Projecten
Boskalis Nederland

“Jaren geleden hebben we de ontmantelingsmarkt voor de regio al in kaart gebracht. We hebben de juiste partijen opgelijnd, en zijn er klaar voor.”
Avatar
Marcel van Leeuwen
Directeur
Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken