Terug naar evenementenoverzicht
Locatie

Microsoft Teams

Datum

17/01/22 15:00

AYOP Business Call met TenneT

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023, 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee. De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is daar een belangrijk onderdeel van. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 Hollandse Kust (noord) gerealiseerd moeten zijn. De fundaties voor de turbines van Vattenfall worden nu geïnstalleerd. De elektriciteit die op zee wordt opgewekt, moet natuurlijk nog wel naar land. Tennet zorgt voor de elektrische infrastructuur op zee en de connectie naar de hoogspanningsleiding op land. Indrukwekkende projecten in bijzondere omstandigheden!

Zowel op land als op zee wordt er hard gewerkt aan het gereed krijgen van het platform en het transformatorstation bij Wijk aan Zee. Ook de voorbereidingen voor Hollandse Kust west zijn al in gang.  Dick Lagerweij is projectdirecteur bij TenneT neemt je mee in een update van de werkzaamheden die nodig zijn om in 2023 klaar te zijn.

De AYOP-leden hebben een uitnodiging voor deze meeting ontvangen.