Back to news
10/02/20

Rabobank Offshore Energy Quarterly January 2020

Hierbij Rabobank's achttiende Offshore Energy Quarterly. De Quarterly geeft een update van de marktontwikkelingen sinds de vorige Quarterly uit oktober. Klik hier voor het volledige, Engelstalige, rapport met de actuele ontwikkelingen.

Hoewel de olieprijs zich gunstig ontwikkelde in 4Q19 heeft de uitbraak van het Coronavirus tot een forse daling geleid van USD 68 per vat eind 2019 naar USD 54 per vat op dit moment. Aangezien het Coronavirus nog niet onder controle is, is het lastig in te schatten wat het effect zal zijn in 2020. China was verantwoordelijk voor 40% van de groei van de olievraag tussen 2000 en 2018 en de voorspelling was dat vraag naar olie in China met 0,5m vaten per dag zou toenemen in zowel 2020 als in 2021 (van de 1,3m vaten per dag wereldwijd). Stel het Coronavirus blijft voorlopig aanhouden, dan zou de groei van de vraag naar olie wel eens met 0,5m vaten per dag lager kunnen uitvallen in vergelijking met eerdere voorspellingen. Dit betekent dat de vergrootte productiebeperking door de OPEC en haar bondgenoten vanaf januari 2020 niet voldoende zal zijn om de olieprijs te laten herstellen. Vooralsnog gaan wij uit van een gemiddelde olieprijs van USD 67 per vat voor 2020, maar als de impact van het Coronavirus toch groter wordt dan gedacht, dan is een gemiddelde olieprijs van minder dan USD 60 per vat eerder mogelijk.  

In deze Quarterly speciaal aandacht voor de lange-termijn energiescenarios van de IEA tot 2040. In IEA’s basisscenario SPS (Stated Policies Scenario) zal de vraag naar fossiele brandstoffen nog groeien met 13% wereldwijd tussen 2018 en 2040. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, waardoor de aarde veel sterker zal opwarmen dan het doel van 1,5-2,0 graden in het klimaatakkoord van Parijs. Stel dat dit doel wel bereikt moet worden in het jaar 2100, dan zal het gebruik van fossiele brandstoffen fors moeten dalen. Dit heeft de IEA uitgerekend in haar Sustainable Development Scenario (SDS). In 2040 moet het gebruik van fossiele brandstoffen 34% lager zijn dan in 2018. Daarentegen moet het verbruik van renewable energy meer dan verdubbelen. Tot dusverre wordt de vergroening vooral bereikt door het produceren van duurzame elektriciteit via zon- en windenergie. Echter, de consumptie van elektriciteit maakt slechts 19% uit van de totale energievraag (81% bestaat uit moleculen, zoals olie, kolen, gas). Derhalve zal de vergroening moeten komen door het vergroten van het belang van elektriciteit in de totale energievraag en door vergroening van moleculen, zoals door waterstof, biofuels, etc. In de Quarterly wordt uitgebreid stilgestaan bij deze scenarios. Aangezien de wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen nog steeds stijgt, zal het enorme uitdaging worden om deze trend om te buigen.

In december 2019 heeft de Europese Commissie haar Green Deal gelanceerd: 0% netto emissies in 2050. In 2030 wil de EU haar emissies terugbrengen met 40% versus 1990, ofwel -38% versus 2018. Naast een forse energiebesparing zal de EU ook moeten vergroenen. In 2020 moet 20% van de energievraag uit renewable energy bestaan (dit doel is reeds behaald) en in 2030 moet dat 32% worden. Nederland scoort het slechste binnen de EU: 7,4% in 2018. Mede door de geografische ligging (nauwelijks waterkracht) is het doel voor Nederland in 2030 26%. Vooral de productie van elektriciteit zal moeten verduurzamen dankzij forse uitbreiding van de capaciteit aan zon- en windenergie (van 7GW in 2018 naar 44GW in 2030). Echter de verduurzaming van de electriciteitsproductie zal niet voldoende zijn, ook het gebruik van moleculen moet vergroenen. Zo zou de productie van waterstof, dat nu verantwoordelijk is voor circa 9% van het Nederlandse aardgasverbruik, moeten veranderen naar blauwe (met opslag CO2) of groene waterstof (gemaakt door electrolyse uit duurzaam gegenereerde elektriciteit). Als waterstof volledig duurzaam zou worden opgewekt uit offshore wind, dan moet er meer dan 7GW extra bijgebouwd worden (2019: 1GW beschikbaar; 2023: 4,5GW; 2030: 11,3GW).

Wij geloven dat op de wat langere termijn IEA’s SDS scenario zal uitkomen. Dat betekent niet het einde van fossiele brandstoffen. In 2050 zal dan nog steeds 50m vaten per dag aan olie nodig zijn versus 100m vaten per dag op dit moment. De Offshore Wind markt zal spectaculair groeien dankzij verdere kostenverlagingen. Waar gemiddeld 2,5GW per jaar geinstalleerd werd wereldwijd in de periode 2010-2018, zal dit naar verwachting 40GW zijn per jaar in de periode 2036-2040. Dit betekent dat er ook flink geinvesteerd moet worden in schepen met voldoende hijscapaciteit om dit mogelijk te maken.

Wij denken nog steeds dat de Oil Services markt zijn dieptepunt is gepasseerd, hoewel dat per deelsegment sterk kan verschillen. Sommige deelsegmenten, vooral die afhankelijk zijn van onshore olie & gasproductie in Noord-Amerika hebben reeds een fors herstel laten zien, terwijl de laat-cyclische deelmarkten zoals bijvoorbeeld de installatie van platforms pas na 2020 zullen herstellen. Dankzij een sterk gedaalde break-even olieprijs bij de winning van olie in (diepwater) offshore velden, zullen de investeringen in offshore olie & gasvelden verder toenemen vanaf 2020. Interessante offshore gebieden zijn Brazilië, Guyana, Gulf van Mexico, Noorwegen, maar ook West- en Oost Afrika.

Rabobank Offshore Energy Quarterly January 2020 3