Back to news
02/05/19

Ontwikkeling Averijhaven tot Energiehaven

Averijhaven

Met het inrichten van de Averijhaven als baggerdepot hebben in 1996 het Rijk en de gemeenten Amsterdam en Velsen een convenant opgesteld over het toekomstig gebruik van de Averijhaven. Het depot moet ontmanteld worden. Gezien de onveilige ligging van de huidige lichterlocatie in de IJgeul heeft Rijkswaterstaat het plan ontwikkeld om de nieuwe lichterlocatie te verplaatsen naar de Averijhaven. Dit project is in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) opgenomen en ruimtelijk door de gemeenteraad van Velsen mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Averijhaven.

Alternatief plan

Een initiatiefgroep van Havenbedrijf Amsterdam N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP)  heeft een alternatief plan gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. In dit plan kan de Averijhaven worden getransformeerd tot een haventerrein voor met name de offshore windenergie. Tevens kan de lichterlocatie worden verplaatst naar een andere locatie, naast de IJgeul schuin voor de werkhaven van Tata Steel. Vervolgens hebben Port of Amsterdam, Tata Steel, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (WNN) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gezamenlijk besloten het plan uit te werken om te bezien of het (milieu)technisch, nautisch, economisch en financieel haalbaar is.

Energiehaven

Gezien de positieve resultaten zijn partijen nu bezig om concrete afspraken te maken om de energiehaven te kunnen realiseren. Het streven is om in 2019 te starten met het maken van een MER Energiehaven/Lichteren. Deze MER moet inzicht geven in de inpasbaarheid van de energiehaven in het gebied.

Relatie met andere projecten:
Zeetoegang IJmuiden en Energietransitie.

Mijlpalen:
het MIRT-project kent in de realisatie
twee projectonderdelen:
• het ontmantelen van het bagger-
speciedepot Averijhaven (in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-Nederland), realisatie
2019 – 2020;
• de aanleg van de lichterhaven in de Averijhaven, realisatie 2021;

Energiehaven:
• besluitvorming over de haalbaarheid.

Bron: Projectbureau NZKG