Back to news
31/03/20

€ 5,7 miljoen MIT-subsidie per 7 april opengesteld

De Provincie Noord-Holland opent per 7 april de inschrijving voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Holland (MIT). Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor diverse topsectoren waaronder Energie en Logistiek. De provincie adviseert aanvragen tijdig in te dienen.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is € 1,7 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten, en ruim € 4 miljoen voor Research & Development projecten. Met name voor haalbaarheidsprojecten ontvangt de Provincie op de dag van inschrijving al heel veel aanvragen. Snel indienen wordt daarom geadviseerd. De openstelling sluit op 10 september.

24 maart jl. gaven de Provincie Noord-Holland en het Programma Investeringsgereed Innovatief Mkb (PIM), een initiatief van de provincie Noord-Holland een webinar over de voorwaarden voor het indienen van de subsidie-aanvraag. PIM helpt innovatieve en duurzame MKB’ers met financieringsvragen. Zij adviseren bedrijven niet alleen bij het opstellen van business plannen, maar ook bij het indienen van aanvragen voor de MIT-subsidie. Onder andere AYOP-lid Z-Bridge heeft al eerder gebruik gemaakt van de MIT-subsidie. In het boekje MKB innoveert vertellen mkb-ondernemers over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt. Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

 

Op de speciale webpagina van de Provincie zijn de nodige formulieren te downloaden.

€ 5,7 miljoen MIT-subsidie per 7 april opengesteld 3